Apakah negara-negara Lima Mata berintegrasi dekat permulaan berintegrasi menyaingi China?

Ini yakni selaput mata-mata tertua dekat globe pula semasa kian pada tujuh dasawarsa kaki Five Eyes – Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, pula Selandia Baru – suah berubah penerangan pengendalian. Pengelompokan ini maju selepas Perang Dunia II pula bersambung semasa Perang Dingin, berubah evidensi tertutup berhubungan tindakan pula menggapil kampung asing. Untuk kali itu, fokusnya yakni atas mata-mata tapi lambat tarikh terus, yg kalau-kalau bertukar, bersama kelima kaki…