Biksu Cina yg Menyelamatkan 8.000 Liar yakni Sahabat Anjing

Tetapi Zhi bukanlah juru selamat dabat selalu: dirinya yakni seorang rahib Buddha lagi mau mendanai anjing-anjing ini kesibukan terkini terbuka dalam wihara kunonya ataupun dalam ajang pembendungan yg dirinya menyelenggarakan dalam praja Cina.

Dia suah memegang sayup 8.000 asu menjelang diberi penghidupan lagi dirawat. Beberapa dupa sudahnya mau dimukimkan mudik dalam Eropa ataupun Amerika Utara.

“Saya kudu meluputkan mereka atas sekiranya bukan, mereka percaya mau pasif,” omong maskulin berumur 51 tarikh, yg menjelang selagi kali menggeser jubah biksunya menjelang seperangkat pegiat merah jingga tempo dirinya merelakan vaksinasi akan anjing-anjing keruntang-pukang yg terkini menonjol sejak jalanan. .

Didorong sama keyakinannya, Zhi sudah meluputkan dabat – preman asu lamun lagi meong lagi dabat berangasan lainnya – mulai tarikh 1994.

Berawal tempo beliau start memelihara meong yg teragung angkutan dalam solusi. Saat itu, sahaja jinjing sejumput dabat berangasan, lamun itu sudah menjelma sebagai jelas batin hati catur ataupun lima tarikh belakang, katanya.