Mengapa akademisi Hong Kong berehat pada ruangan nota maklumat, lagi segala sesuatu ketakutannya tentang ‘takdir abang’ kontemporer? Tiga peri: undang-undang kedamaian lokal

Ini sama dengan cahaya kedua pada catur sektor berhubungan pengaruh undang-undang dasar kedamaian lokal, eka tarikh sesudah diberlakukan dalam Hong Kong sama Beijing ala 30 Juni 2020. Gary Cheung lagi Lilian Cheng berujar untuk akademisi yg pernah berehat menyalin ruangan sikap oleh mamang menyimpuk undang-undang lagi oknum asing yg mencium lapangan pemeriksaan berkurang oleh takdir abang yg tiada diketahui. Baca sektor eka dalam sini. Setelah makin pada sepaha era menghibahkan perkataan ketatanegaraan ke Harian Ming Pao, intelektual ketatanegaraan Ivan…