Naskah atas kisah Afrika pada Perpustakaan Umum Raja Abdul Aziz pada Riyadh.

Zaki Mohsin,

Perpustakaan Umum Raja Abdul Aziz Arab Saudi pada Riyadh mengemasi wahid surat kisah Afrika pada loka. Departemen teks KAPL didirikan atas tarikh 1988. Sejak itu, pernah menggabungkan surat garib menjumpai pelanggengan peninggalan Islam Arab lagi menyumbangkan waktu ransum paruh ahli lagi penyelidik teks menjumpai digunakan.

Naskah ini dikerjakan sama ahli tarikh lagi sastrawan terbilang Ibrahim bin Al-Qasim Al-Qirawani. Dia berlalu atas 425 H lagi dikenal demi Ibn Raqiq.

Menurut Perpustakaan Umum Raja Abdul Aziz, teks itu bertanggal mula zaman ketujuh Hijriah-Setelah Hijrah. Beberapa keterangannya bermotif aurum lagi yg lainnya paham pigmen biru.

Bagian perdana lagi terkebelakang semenjak teks ini luruh. Beberapa halamannya pernah dimakan anai-anai, sehingga gawat dibaca, para frasa lagi kalimatnya. Itu ditulis paham karakter Andalusia. Versi peninjuan menyandang revisi tinjauan pengampu lagi perkataan paham tutur cakap primitif.

Naskah ini mencorakkan rujukan signifikan paham kisah Afrika. Ini memvisualkan mula penyebab penjajahan Islam sama Aqaba bin Nafi’, berdirinya metropolis Al-Qairawan, kisah penjajahan sama Zuhair bin al-Balwi lagi Hassan bin Nu’man juga Musa bin Nasir. Kemudian, selesai afair signifikan ini jua disebutkan paham kisah.

Ibrahim ibn al-Qasim yakni seorang ahli tarikh lagi sastrawan Qirwan. Dia yakni sastrawan para jurnal. Dia pindah ke Mesir atas 388 H lagi selesai itu mereka kabur ke Al-Qirawan. Kabarnya beliau berlalu pada al-Qairawan. Ibn Khaldun mengecap beliau paham kasusnya karena super respek.