Rover Meninggalkan ‘Jejak China’ dalam Mars

Pendaratan Zhurong atas kamar Mei sama dengan perapatan probe prima yg berjaya sama benua mana juga berisi tujuan Mars pertamanya – sebuah pacak babad berisi penaikan China ke taraf adikuasa pengembara antariksa.

Rover, dinamai patih hyang cahaya keyakinan Tiongkok, semenjak itu sudah menafahus topografi pelantaran ladu Mars yg lebar yg dikenal demi Utopia Planitia.

Foto-foto yg diterbitkan sama Administrasi Luar Angkasa Nasional China membuktikan runut dalam pertiwi ahmar yg ditinggalkan sama Zhurong, yg digambarkan sama lembaga terkandung demi “runut China”, sesudah dia maju ke parasan bintang siarah mengelukkan kebijakan perapatan yg dihiasi per umbul-umbul China yg lapang.