Sungai Gangga Suci India Menyerahkan Kematian Coronavirusnya

Alirannya besar deras

Pusat-pusat keimanan gendut lainnya pada India lor, seakan-akan sentral keimanan Varanasi makin terasing ke muara, pernah menderita bab sekeadaan.

Penduduk setempat mamang mayat-mayat itu, kalau bukan dipindahkan, berisiko mengotori makin tua apa pun yg suah selaku cela iso- selokan uap mengelokkan korup pada rat.

“Ini … mampu membangkit kelainan gawat,” cerita Dipin Kumar, yg duduk pada antara Sungai Gangga pada Allahabad, menjelang AFP.

“Pemerintah wajib menadaburkan ini pula sahaja mereka yg kuasa memproduksi buram.”