Waktu sengkeran ditunda menjumpai eks kepala negara Afrika Selatan Jacob Zuma


Pengadilan yg menginstruksikan eks kepala negara Afrika Selatan Jacob Zuma menjumpai tembus ke sengkeran pernah ditunda. Mahkamah Agung zona itu hendak merefleksikan tuntutan Zuma menjumpai penghentian tentangan sengkeran ala 12 Juli, alat Afrika Selatan mengadukan ala musim Sabtu, merujuk ala nota berawal meja hijau .Zuma dijatuhi tentangan ala musim Selasa sama Mahkamah Konstitusi 15 candra sengkeran berkat bukan menaati lambaian meja hijau. Dia hendak mengancang-ancang tentangan sengkeran menyesatkan lelet ala musim Minggu. Menurut kabar alat, 79…